جستجو در سايت

 
     
  LARCITY.IR  
 

اطلسي

  خداي را سپاس كه در سرزميني آفريده شده ايم كه فرهنگ و تاريخ باستاني آن سرشار از بهره گيري خردمندانه مردم باطبيعت بوده است. اگر بيانديشيم كه از حيات سبز گياهان است كه چرخه ي زندگي انسانها سبز مي شود ولگد مال كردن حيات سبز يعني توقف تدريجي آهنگ زندگي.
با توجه به رشد روز افزون جمعيت و پديده انفجار جمعيتي ، موجب تخريب فضاي سبز گرديده . بااين روند ما شاهد نابودي طبيعت ومحيط هاي سبزروستايي وقطع درختان كهنسال و جايگزيني شهر وشهر نشيني وانواع ماشين آلات هستيم.جمعيت كشور با سرعت بسيار وبي تناسب افزايش يافته. همين عامل سبب افزايش كارخانه هاي عظيم صنعتي ومناطق مسكوني شده وهمه اين مسايل باعث بر هم خورد ن تعادل محيط زيست شده است. بنابراين مهمترين اثرات فضاي سبز در شهرها به خاطر مسائل زيست محيطي است كه از يك طرف به مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت مي پردازد واز سوي ديگر باعث زيبايي شهرها مي شود . با توجه به مهم بودن صنعت در زندگي بشر وگسترش  تكنولوژي تنها راه مقابله بامسائلي چون گرد وغبار،آلودگي هاي شيميايي و...  گسترش فضاي سبز مي باشد .اثرات كاهش فضاي سبز در شهرها به قرار زير است:

كاهش آلودگي هوا ، كاهش آلودگي صوتي ، توليد اكسيژن وجذب دي اكسيد كربن، كنترل تشعشعات وبازتاب نور ، كنتل ترافيك، افزايش زيبايي شهرها ، معماري شهرها ، كنترل باد، تفرجگاه، تاثير رواني ، تعديل دما

بنابراين با توجه به قرارداشتن لارستان در منطقه جنوب كشور ودارا بودن گرماي 45 درجه فضاي سبز شهري نقش موثري در بهبود درجه حرات منطقه داشته بنابراين واحد فضاي سبز شهرداري لار آگاهي شما را در زمينه كاشت درختان ، درختچه ها وگلهاي فصلي جهت كاشت در منزل و...بيشتر مي گرداند . (به علت قرار داشتن در فصل گل كاري به طوراختصار به كاشت  گلهاي فصلي  مناسب با منطقه مي پردازيم.)


نام فارسي : اطلسي

نام علمي : petunia juss

خانواده: solana ceas  (تيره سيب زميني)

مشخصات :اصل گل اطلسي از آمريكاي جنوبي مي باشد . جز گياهان يكساله و گلهايش بصورت قيف و دو گونه اصلي يكي به رنگ بنفش و ديگري به رنگ سفيد و معطر است .

تكثير: واريته هاي كم پررا بوسيله بذر وانواع پرپر بوسيله بذرو قلمه تكثير مي يابد.

در منطقه لارستان بذر اطلسي را در ماههاي مهر و آبان در داخل شاسي كاشته و پس از چند برش شدن به زمين اصلي منتقل مي نمايند .فاصله نشاها در زمين اصلي حدود 30 سانتي متر مي باشد.

خاك : خاك اطلسي بايستي كمي سنگين انتخاب نمود يعني دو سوم خاك باغچهيا خاك رس و يك سوم ماسه و خاك برگ استفاده نمود.

آبياري : بايستي به گونه اي باشد كه پاي بوته هميشه مرطوب باشد.

كاربرد: استفاده درحاشيه ها وسطح شيب دار ودرطراحي هاي گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
Home | Contact us | جستجو در سايت | ارسال به دوستان
Copyright © 2004 - 2004. Larcity.ir . All rights reserved
Powered.By : SetarehSorkh web designer group